Akreditované vzdelávania
"Programovanie obrábacích CNC strojov"
"Elektrotechnické minimum"
SSLP logo

 

najbližšie plánované kurzy:
(minimálny počet účastníkov sú štyria!)


CNC - pripravuje sa
predpoklad:
október 2019


ELMINIMUM - pripravuje sa
predpoklad:
október 2019

 


 

Spojená škola,
Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

bližšie informácie:
Ing. Ivan Baran, ivob(@)spojenaskola.sk, 0905265974

prihláška na vzdelávanie TU:

 

 

 

Spojená škola - Stredná odborná škola technická a
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu

ponúka kurzy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu

Programátor obrábacích CNC strojov a
Elektrotechnické minimum

Obsahom kurzu Programátor obrábacích CNC strojov je získanie vedomostí a zručností potrebných pre programovanie obrábacích operácií frézovania a sústruženia v systéme Sinumerik 840D.
Kurz CNC je možné preplatiť v rámci rekvalifikácií REPAS ÚPSVAR.
Kurz je otvorený aj pre firmy vyžadujúce preškolenie zamestnancov,
cena sa potom odvíja od počtu účastníkov. Cena pre samoplátcu je 650€.
Kurz trvá 210 hodín, z čoho polovica je teoretická príprava a polovica praktická príprava na CNC strojoch. viac... prihláška...

Cieľom kurzu Elektrotechnické minimum je umožnenie náhrady elektrotechnického vzdelania nutného pre získanie osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti podľa Vyhlášky 508/2009.
Predpokladom pre úspešné zvládnutie kurzu je stredoškolské, alebo vysokoškolské vzdelanie. Kurz pre samoplátcu stojí 850€.
Kurz trvá 400 hodín, z čoho je 80 hodín prezenčne, 270 hodín dištančne a 50 hodín prakticky v dielňach. viac... prihláška...

Vzdelávanie realizujeme v rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automatizáciu a informačné technológie pri Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 Prešov.

Realizácia kurzov je podmienená minimálnym počtom účastníkov 4 pre CNC
a 6 pre elektrotechnické minimum.

S gesciou Prešovského samosprávneho kraja.

COVAP logo


PSK logo kurz