Kurz programovania a obsluhy CNC strojov

SSLP logo

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

 

garant: Ing. Ladislav Mišík, PhD.

školitelia:
Ing. Ladislav Mišík, PhD
Ing. Katarína Sániková
Bc. Juraj Sičák

 

 

Prijímame žiadosti na akreditovaný vzdelávací kurz
"Programátor obrábacích CNC strojov"

Kurz je akreditovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR,
bližšie informácie: Ing. Baran, e-mail: ivob @ spojenaskola.sk, 0905 265 974

Obsahom kurzu je získanie vedomostí a zručností potrebných
pre programovanie obrábacích operácií frézovania a sústruženia
v systéme Sinumerik 840D.

Kurz je možné preplatiť v rámci rekvalifikácií REPAS ÚPSVAR.
Kurz je otvorený aj pre firmy vyžadujúce preškolenie zamestnancov,
cena sa potom odvíja od počtu účastníkov.
Cena pre samoplátcu je 650€.

Kurz trvá 210 hodín,
z čoho polovica je teoretická príprava a polovica praktická príprava
na CNC strojoch.

Predpokladom pre úspešné zvládnutie kurzu je stredoškolské,
alebo vysokoškolské vzdelanie strojárskeho, alebo aspoň technického smeru.


Kurzy realizujeme v rámci
Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automatizáciu a informačné technológie pri Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 Prešov,

v spolupráci s prešovskou technologickou firmou SPINEA,

s gesciou Prešovského samosprávneho kraja.

COVAP logo

Spinea logo

PSK logo kurz